Zaproszenie do współpracy
Poniedziałek, 20 Listopad 2017 17:43
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego realizująca od kilku lat na terenie powiatu myśliborskiego unikalne działania na rzecz mieszkańców w wieku 60+ zaprasza do współpracy przy nowo planowanych projektach.
 
Fundacja zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z sołtysami, społecznikami, działaczami stowarzyszeń, aktywistami lokalnymi z obszaru powiatu myśliborskiego, którzy chcieliby wdrożyć w swoich miejscowościach (przy wsparciu fundacji) programy edukacyjne na rzecz środowiska seniorów. Fundacja zaprasza także szkoleniowców, trenerów, artystów, edukatorów zainteresowanych przygotowaniem i prowadzeniem zajęć, spotkań, warsztatów z seniorami.
 
Wspólnie stwórzmy i zrealizujmy innowacyjny program aktywizacji seniorów! 
 
Dane kontaktowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 91 350 82 62, www.poraseniora.eu 
 
 
Profil działalności fundacji
 
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego od czterech lat prowadzi systemowe działania na rzecz szeroko pojętej aktywizacji osób starszych (w wymiarze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym itp.).
W pierwszym roku tej działalności pilotażowo objęła mieszkańców wsi Różańsko (gm. Dębno) w wieku 60+, w kolejnym roku do projektu zaprosiła seniorów ze wsi Warnice, Krześnica, Cychry oraz Sarbinowo. Obecnie z senioralnego przedsięwzięcia pod hasłem „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” www.poraseniora.eu korzystają także mieszkańcy m.in. Rychnowa, Mostkowa i Moczkowa (gm. Barlinek).

W latach 2014-2016 z myślą o mieszkańcach w wieku 60+ Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zorganizowała ponad pół tysiąca godzin różnorodnych zajęć. Kolejnych niemal 400 godzin jest realizowanych w bieżącym roku. W senioralnej ofercie znalazły się zarówno rozmaite:
  • warsztaty artystyczne (decoupage, ceramika, filc, bibułkarstwo, dekoratorstwo, florystyka),
  • szkolenia tematyczne i zajęcia edukacyjne (bezpieczne finanse seniora, pierwsza pomoc przedmedyczna, profilaktyka zdrowia i zdrowego trybu życia, nauka obsługi komputera i korzystania z internetu, bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym, wykłady i spotkania w ramach Wiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku),
  • inicjatywy kulturalne (założenie amatorskiego zespołu wokalno-instrumentalnego „AleBabki!”, wyjazdy do kina, teatru, filharmonii…), 
  • przedsięwzięcia turystyczno-rekreacyjne (kurs nordic-walking, zajęcia fitness, pilates, turnieje wędkarskie seniorów w wędkarstwie spławikowym „Nestor wędkarstwa”, wycieczki integracyjne).
Nadbudowę do w/w stanowią natomiast cykliczne imprezy pod nazwą „Bal Seniora” (organizowane corocznie w ostatnią sobotę wakacji), na które wstęp mają tylko „młodzi duchem”. Bale są dla seniorów unikalną okazją na nawiązanie nowych znajomości. Warto nadmienić, że praktycznie co trzeci beneficjent jest osobą samotną (wdowcy, wdowy).

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego poza tworzeniem oferty jednorazowych spotkań, zajęć, warsztatów, w coraz większej mierze stawia na działania, które przekładają się na trwałą zmianę. Chodzi tu o trwałą zmianę postaw, zachowań, nabywanie przez seniorów nowych umiejętności, zdobywanie ciekawej wiedzy i generalnie samorozwój w szerokim, holistycznym ujęciu. Niemal każdy miesiąc przynosi małe (wielkie) sukcesy. Przykładowo: grupa seniorów, która jeszcze kilka lat temu nie wiedziała czym jest nordic-walking, we wrześniu br. wzięła udział (charakterze zawodników!) w Mistrzostwa Polski i Europy w Nordic Walking w Barlinku; jedna z seniorek, która nabyła umiejętności artystyczne ozdabiania przedmiotów techniką decoupage dziś sama jest trenerką i szkoli kolejne osoby; seniorzy przeszkoleni z zakresu pisania projektów i pracy metodami projektowymi w ostatnich dwóch latach podjęli się realizacji niemal dwudziestu inicjatyw oddolnych w swoich wiejskich środowiskach; amatorski zespół wokalny „AleBabki” utworzony w ramach projektu ma już za sobą inauguracyjny występ przed dużą publicznością podczas tegorocznych Dożynek Gminnych w Gminie Dębno, obecnie nagrywa debiutancką płytę!
Doskonała znajomość specyfiki grupy docelowej, atrakcyjna oferta działań i przede wszystkim ich rzeczywista skuteczność przekładają się na efektywność w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację. Na wszystkie wspomniane działania Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zdobyła w latach 2014-2017 niebagatelne środki w łącznej kwocie ponad 460 tys. złotych m.in. z budżetu centralnego (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy Bank Polski), jak i samorządowego (Powiat Myśliborski, Gmina Dębno). 

Zdobyte doświadczenie wykorzystywane są w kolejnych inicjatywach. Wypracowane standardy działań implikowane są w nowe środowiska. Włączenie grupy docelowej (seniorów) w tworzenie i realizację działań przekłada się ciągłość rezultatu. Jednym z nadrzędnych celów Fundacji jest wypracowanie u seniorów nowych nawyków i umiejętności pozwalających na utrzymanie aktywności społecznej w rzeczywistości „po projektowej”.

W wielu większych i mniejszych miastach naszego województwa funkcjonują Uniwersytety Trzeciego Wieku. Obszary wiejskie są już niestety jedną wielką „białą plamą”. Dlatego dla wyeliminowania istniejących dysproporcji swoje działania Fundacja koncentruje niemal wyłącznie na terenach wiejskich (w tym popegeerowskich), ubogich w jakąkolwiek ofertę spędzania czasu wolnego, z utrudnionym dostępem do instytucji kultury, wymagających szczególnego wsparcia. Dotychczas swoimi działaniami objęła niemal 200 seniorek i seniorów z 13 różnych miejscowości. Najstarszy i wciąż „aktywny projektowo” uczestnik skończył w tym roku 90 lat!
 

Nasi partnerzy