Realizowane
Pora Seniora w powiecie myśliborskim
Od maja do grudnia 2017 realizujemy projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” mający na celu zainicjowanie aktywnego uczestnictwa osób w wieku 60 lat (i więcej) w różnych formach edukacji. 

Projekt jest realizowany w Różańsku, Warnicach, Sarbinowie (gm. Dębno) oraz Rychnowie, Mostkowie i Moczkowie (gm. Barlinek). Niemal w każdym miesiącu odbywają się ciekawe szkolenia, spotkania, wykłady, zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin (w sumie blisko 400 godzin zajęć!).

Organizowane są także wyjazdy do kina, teatru, filharmonii (w Gorzowie/Szczecinie). Uczestnicy mieli także sposobność wzięcia udziału w międzywiejskim Bal Seniora i turnieju wędkarskim w wędkarstwie spławikowym. Dodatkiem do projektu jest natomiast nagranie płyty muzycznej z udziałem seniorów. Uczestnictwo w projekcie jest oczywiście całkowicie darmowe.

O realizowanych działaniach przeczytasz na stronie internetowej www.poraseniora.eu

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020) oraz Powiatu Myśliborskiego.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Starosta Powiatu Myśliborskiego.
 
Rodzinka.Rozansko.pl
Od marca do grudnia 2017, dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz gminy Dębno, realizowaliśmy w Różańsku (gm. Dębno) projekt społeczno-edukacyjny pt. „Rodzinka.Rozansko.pl”

Udział w przedsięwzięciu dał jego beneficjentom możliwość aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczynił się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. 

Na projekt Rodzinka.Rozansko.pl złożyła się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska. Mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w rodzinnych spływach kajakowych rzeką Myślą, warsztatach deoupage, letnim kinie pod chmurą, grze terenowej "Wieś to plansza, wejdź do gry", międzypokoleniowym turnieju wędkarskim, warsztatach aktywizujących, czy Wielkim Pikniku Rodzinnym.

Projekt skupiał się na trzech zasadniczych filarach:
  • Wspieranie (pomoc w rozwiązywaniu doraźnych jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne itp.),
  • Angażowanie (inspirowanie do działania, podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wspólną przestrzeń itp.),
  • Integracja (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, działania na rzecz wspólnego spędzania czasu itp.).
Szczegółowy opis zrealizowanych działań znajdziesz na stronie www.rodzinka.rozansko.pl
 


Nasi partnerzy