Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 15-21 listopada 2010

Za nami już cztery edycje Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ostatnia odbyła się pomiędzy 15 a 21 listopada 2010. Od trzech lat w przedsięwzięcie zaangażowana jest Polska oraz Region Zachodniopomorski. Wielość instytucji  i organizacji, setki osób współpracujących przy organizacji, barwność i różnorodność inicjatyw dało spodziewany efekt dotarcia z przedsiębiorczym przekazem do tysięcy ludzi.

Dziękujemy wszystkim, zarówno po stronie współorganizatorów, partnerów, sponsorów, jak i beneficjentów projektu. Poza ideą krzewienia i promocji przedsiębiorczości, przedsięwzięcie pokazało, jak ważna dla realizacji i sukcesu dużych i ambitnych wyzwań jest współpraca interesariuszy.

Warto odnotować, że rozmach naszych wspólnych działań stał się inspiracją dla innych, m.in. regiony małopolski i pomorski potraktowały nasze obchody jako wzorcowe i na mocy stosownych porozumień zaadoptowały rozwiązania wypracowane w województwie zachodniopomorskim.

Zapraszamy do zapoznania się z "Raportem podsumowującym" tegoroczną edycję Tygodnia Przedsiębiorczości. Przebieg dwóch poprzednich edycji (2008, 2009) i wszelkie szczegółowe informacje  mogą Państwo znaleźć w zakładce „Edycje zrealizowane” na stronie internetowej projektu www.przedsiebiorczosc.pfsp.pl

 

Nasi partnerzy