Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej 2010

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie lipiec-grudzień 2010 realizowała projekt "Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej" dofinansowany z PO FIO 2010 - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten był  próbą szerokiego dotarcia z ideą i narzędziami ekonomii społecznej do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, szczególnie tych młodych.

Głównym celem projektu „Wiatr w żagle…” było promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, jak również promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy (spółdzielczość socjalna). Wybór grupy docelowych wynika z przekonania, że to u młodych ludzi najłatwiej i najefektywniej można kształtować pożądane postawy i wskazywać nowe rozwiązania.


Za nami szereg lekcji przedsiębiorczości społecznej, trzydniowy cykl konferencyjny oraz konkurs dla szkół z wyjątkowo atrakcyjnymi nagrodami. Działania merytoryczne uzupełniała także bogata kampania promocyjna. Na mieście pojawiły się liczne billboardy, citylighty a uczestnicy organizowanych spotkań otrzymywali okolicznościowe gadżety. Projekt miał wymiar zarówno promocyjny, jak i merytoryczny (konferencyjne, szkolenia, lekcje przedsiębiorczości społecznej, konkurs).

Jak zauważył prof. Tadeusz Kotarbiński jeden z czołowych polskich filozofów, logików i etyków: "chodzi o to, by przedsiębiorczość nie kierowała się głownie troską o własny profil ekonomiczny przedsiębiorcy, zależny od sprytnego zużytkowania własnych jego narzędzi pracy i cudzej pracy najemnej, lecz służyła i wedle intencji, i efekcie faktycznym dobru publicznemu, kierując się ku celom społecznie cennym."

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.PrzedsiebiorczoscSpoleczna.pfsp.pl 

 

 

 

Nasi partnerzy