Zrealizowane
Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. realizowała projekt społeczno-edukacyjny pt. „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku”, którego celem była szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców zachodniopomorskiej wsi Różańsko.

Z jednej strony, w ramach projektu przeprowadziliśmy akcje społeczne pozwalające na pielęgnowanie tożsamości lokalnej, tworzenie więzi współpracy, z drugiej zaś strony zorganizowaliśmy cykl spotkań i szkoleń, które pozwoliły mieszkańcom „wziąć sprawy w swoje ręce” (jak założyć wiejską organizację pozarządową, jak pozyskiwać fundusze na inicjatywy oddolne).

Kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia były także różne formy pomocy mieszkańcom zagrożonym różnymi formami wykluczenia w rozwiązywaniu ich doraźnych problemów (np. bezpłatne poradnictwo prawne, czy pomoc w formie bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży mającej nawarstwiające się braki edukacyjne). 

Uzupełnieniem projektu była oferta działań kulturalno-sportowych i edukacyjnych służących integracji mieszkańców, budowaniu więzi, a także zwyczajnemu stworzeniu atrakcyjnej oferty czasu wolnego (m.in. wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, wycieczka rodzinna do Przelewic, szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztaty z psychologami i doradcami zawodowymi, treningi piłkarskie dla młodzieży). W ramach projektu odbył się także Wielki Piknik Rodzinny oraz turniej wędkarski.
 
Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowany był ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” oraz Gminy Dębno.
 
Jubileuszowe X Targi Pracy
75 wystawców, kilkaset ofert pracy, ciekawe wykłady to najważniejsza wizytówka jubileuszowej, X edycji Targów Pracy, które zorganizowaliśmy 23 kwietnia 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie.
 
Podczas Targów obecne były firmy m.in. z branży finansowej (Metro Services PL, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski), handlowej (Netto, RTV EURO AGD, Leroy Merlin), produkcyjnej (DGS, Cargotec), informatycznej (Tieto, brightONE), czy motoryzacyjnej (Bridgestone). Swoją reprezentację miały także agencje pośrednictwa pracy, również z zagranicy. 

Wystawcy tegorocznej edycji Targów Pracy mieli do zaproponowania łącznie kilkaset ofert pracy, staży i praktyk zarówno dla poszukujących pierwszego doświadczenia zawodowego, jak i wykwalifikowanych specjalistów.
 
Ciekawym akcentem targowej oferty była propozycja dla osób zainteresowanych autorozwojem i podniesieniem swoich kwalifikacji. Miały one miały możliwość zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń oferowanych przez różne instytucje  lub wziąć udział w interesujących wykładach np.: „Usługi urzędów pracy i zasady pozyskiwania dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej", „Ambitni, Innowacyjni, Przedsiębiorczy - Aktywne Budowanie Kariery”, „Poszukiwanie pracy w branży IT... nie tylko dla osób z wykształceniem technicznym”, „Dorosłość, samodzielność, praca, czyli jak pomagać w wejściu na rynek pracy?”.

Więcej szczegółów na www.targipracy.szczecin.pl 
 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. 
 
Dobre rady Pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zrealizowała w zachodniopomorskiej wsi Różańsko projekt edukacyjny "Dobre rady Pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach".
 
Głównym celem projektu, który odbył się w okresie październik 2014 - luty 2015 r., było podniesienie wiedzy osób w wieku 50+ oraz opiekunów takich osób, na temat produktów bankowych, instytucji finansowych, oferujących pożyczki i kredyty, podniesienie umiejętności identyfikacji ofert finansowych i handlowych z zachowaniem ograniczonego zaufania (poprzez zaznajomienie z technikami agresywnej sprzedaży i manipulacji). 
 
Projektem objęliśmy 59 osób. Kluczowym działaniem był cykl czterech 8-godzinnych szkoleń pod hasłem "Bezpieczne finanse". W ramach projektu nastąpiło także opracowanie unikatowego poradnika "Dobre rady Pani Róży..." graficznie "osadzonego" w przestrzeni wiejskiej Różańska.

Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 
Pora Seniora w Różańsku

Projekt "Pora Seniora" dobiegł końca. Od lipca do grudnia 2014 r. zrealizowaliśmy w zachodniopomorskiej wsi Różańsko (powiat myśliborski) 181 godzin różnorodnych zajęć edukacyjnych z myślą o seniorach (wykłady, szkolenia, warsztaty). Odbyły się także: trzy wyjazdy do instytucji kultury (kino, filharmonia, teatr), wycieczka edukacyjna do uroczego ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, Bal Seniora, kurs nordic-walking, konkurs kulinarny oraz turniej wędkarski. 

Do aktywnego udziału w projekcie udało nam się zachęcić 52 seniorki i seniorów z Różańska.

Seniorzy mieli okazję poznać zasady zdrowego żywienia dostosowanego do wieku i istniejących schorzeń, zgłębić tajniki filcowania, bibułkarstwa, czy decoupage. Dowiedzieli się jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, oswoili się z obsługą komputera i Internetem, poznali zasady bezpiecznego zarządzania finansami osobistymi. Był czas "nauki", był i czas zabawy i rekreacji. Seniorzy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno-ruchowych nordic-walking, turnieju wędkarskim i w końcu pierwszym, tak wyjątkowym Balu Seniora! 

 
 
Dowiedz się więcej: www.Senior.Roznansko.pl
 
 
Projekt „Pora Seniora” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
 
 
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2014
Za nami IX edycja największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim. Impreza odbyła się 9 kwietnia w hali przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie i zgromadziła rekordową liczbę wystawców. W tym roku do dyspozycji odwiedzających były aż 64 firmy i instytucje z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. 
 
Podczas Targów można było spotkać nie tylko z firmy reprezentujące różne specjalności ale także służby mundurowe (np. policja) zachęcające do wstąpienia w ich szeregi.
W tegorocznej edycji Targów pojawiły się firmy m.in. z branży finansowej (ING Bank Śląski, Aviva Sp. z o.o.), handlowej (NETTO, Jeronimo Martins), produkcyjnej (DGS, Cargotec), medycznej (Promedica 24), czy motoryzacyjnej (Volkswagen Poznań Sp z o.o.). Swoją reprezentację miały także agencje pośrednictwa pracy (Randstad, LSJ Group, Unikadr), również z Niemiec.
 
Osoby zainteresowane autorozwojem i podniesieniem swoich kwalifikacji miały sposobność zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń oferowanych przez różne instytucje,  lub wziąć udział w ciekawych prelekcjach (np. "Poznaj swoje prawa w pracy", "Franszyza jako pomysł na swój biznes", "Profesjonalne CV przepustką do kariery", "Jak zadbać o swój wizerunek w sieci?", "Praca zagranicą - jak szukać pracodawców i jak aplikować?").
 
Więcej szczegółów na www.targipracy.szczecin.pl 
 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. 
 
Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to!
W okresie czerwiec-grudzień 2013 nasza fundacja realizowała projekt „Przedsiębiorczość społeczna – Lubię to!”. Jego celem było podniesienie wiedzy i świadomości uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego na temat funkcjonowania oraz roli przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej.
 
Podmioty gospodarki społecznej są jedną z sił napędowych wzrostu gospodarczego i innowacji społecznych, dysponującą potencjałem, by tworzyć trwałe zatrudnienie oraz wspierać włączanie się słabszych grup społecznych w rynek pracy. Ich rolę i znaczenie podkreśla się we wszystkich kluczowych dokumentach strategicznych definiujących politykę społeczno-gospodarczą na szczeblu europejskim, krajowym, jak i regionalnym.
 
W kontekście niedocenionego i mocno niezagospodarowanego potencjału tegoż sektora bardzo ważne jest promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, zapewnienie szerszej wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych, czy zwalczanie istniejących stereotypów („spółdzielnie to relikt przeszłości”). Jest to szczególnie istotne w polskich realiach. Polska jeszcze wiele lat będzie krajem na dorobku, borykającym się w wieloma palącymi problemami społecznymi...
 
Więcej projekcie znajdziesz tutaj: strona projektu.
 
 
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2013
55 wystawców (firm i instytucji), kilkaset ofert pracy, staży, praktyk oraz niemal 5 tysięcy odwiedzających, to wizytówka VIII edycji największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim, które odbyły się w czwartek 11 kwietnia 2013 roku w hali MOSRiR mieszczącej się przy ulicy Narutowicza 17 w Szczecinie. Targi kolejny raz były doskonałą okazją aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła, nawiązać pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą.
 
VIII edycja Targów odbyła się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także Mecenatem Miasta Szczecin. W organizacji wydarzenia wspierało nas Akademickie Biuro Karier US.
 
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin 
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2012

28 marca 2012 r. odbyła się w Szczecinie siódma edycja Targów Pracy Pomorza Zachodniego.

Impreza, jak co roku przyciągnęła kilkudziesięciu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. 

Podczas Targów można było spotkać się z nie tylko z firmami reprezentującymi różne branże i specjalności ale także służbami mundurowymi zachęcającymi do wstąpienia w ich szeregi.

Wystawcy siódmej edycji Targów Pracy mieli do zaproponowania łącznie kilkaset ofert pracy, staży i praktyk zarówno dla poszukujących pierwszego doświadczenia zawodowego, jak i wykwalifikowanych specjalistów.

Więcej informacji na: www.targipracy.szczecin.pl

 
Tydzień Przedsiębiorczości 2011
Jeden tydzień, 40 wydarzeń, 11 zaangażowanych instytucji, czyli IV edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim (14-20 listopada 2011)

Jak odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej, jak założyć własną firmę, jak napisać biznesplan? Tego i wiele więcej można było dowiedzieć się podczas Tygodnia Przedsiębiorczości.

Projekt jak co roku był doskonałą okazją na zetknięcie się z wieloma aspektami przedsiębiorczości, możliwością spotkania doświadczonych ludzi, którzy odnieśli sukces, znalezienia odpowiedzi na wiele pytań oraz zdobycia konkretnej wiedzy. 
 
Więcej o inicjatywie znajdziesz na www.przedsiebiorczosc.szczecin.pl
 
Targi Pracy 2011
Największe Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2011 już za nami. Dziękujemy Państwu za liczne przybycie i aktywny udział w imprezie.

W VI edycji Targów udział wzięło blisko 40 wystawców oraz ok. 3 tys. odwiedzających. Impreza dla firm i instytucji po raz kolejny była doskonałą okazją na poznanie oczekiwań i potrzeb pracowników, ale także świetnym sposobem promocji własnej marki [zobacz]

Kolejny raz z rzędu, w ramach hali targowej wydzielona była specjalna strefa, w której odbyła się prezentacja firmy Oticon, natomiast tuż po niej odbyło się seminarium Cisza nie przeszkadza "Formy zatrudnienia osób niedosłyszących i niedowidzących".

Targi Pracy 2011, min. dzięki dwudniowej promocji eventmarketingowej (happeningi na mieście) odbiły się szerokim echem w szczecińskich mediach. Relacja z imprezy pojawiła się zarówno w prasie (Gazeta Wyborcza, Głos Szczeciński), radiu (Radio Szczecin, VOX FM) jak i telewizji (TVP Szczecin) [zobacz]. Na zaproszenie TV Pomerania wzięliśmy także udział w specjalnym programie "Galaktyka Pomerania" realizowanym w CH Galaxy w Szczecinie.

Organizatorem Targów była Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Imprezę sponsorowali firma Oticon, agencja eventowa LemonLama oraz Miasto Szczecin.
 
Ekonomiczne Gry Uliczne 2011

W sobotę 15 paźdzernika 2011 r. Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego i Narodowy Bank Polski w Szczecinie zaprosiły uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ekonomicznych Grach Ulicznych 2011.

EGU jest ogólnopolskim projektem, który ma na celu poszerzanie horyzontów młodych ludzi z zakresu ekonomii, bankowości i finansów. W trakcie gry, uczestnicy "zaliczają" kolejne punkty kontrolne, weryfikują swoją wiedzę, a także poznają najciekawsze miejsca Szczecia...

Każdy uczestnik otrzymuje gratisowy zestaw startowy: torbę, koszulkę, długopis i notes, płaszcz przeciwdeszczowy oraz prowiant na drogę.

Więcej o projekcie [tutaj]

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2

Nasi partnerzy