O nas

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego została powołana w 2009 roku. Od kilku lat podejmujemy inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości i edukacji. Uważamy, że przedsiębiorczość to postawa życiowa, która jest niezbędna, aby nowoczesne państwo mogło rozwijać się efektywniej.

W województwie zachodniopomorskim aktywności kształtujące takie właśnie zachowania i postawy społeczne realizowaliśmy organizując dwanaście edycji największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim, zachodniopomorskie edycje Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, oraz inne projekty edukacyjne.

W 2013 r. realizowaliśmy projekt "Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to", w latach 2014-2015 realizowaliśmy w Różańsku (gm. Dębno) projekty "Pora Seniora" oraz "Centrum Aktywności Lokalnej", zorientowane na aktywizację lokalnej społeczności. W 2016 r. realizowaliśmy projekt "Pora Seniora w gminie Dębno" oraz projekt "Nasza Pierwsza Spółdzielnia", będący udaną próbą odrodzenia idei spółdzielczości uczniowskiej w zachodniopomorskich szkołach.

2017 r. przyniósł kolejną edycję projektu dla seniorów, tym razem o zasięgu ogólnopowiatowym ("Pora Seniora w powiecie myśliborskim), a także projekt Rodzinka.Rozansko.pl kierowany do rodzin w Różańsku.

Swoimi działaniami objęliśmy już dziesiątki tysięcy osób. Zrealizowaliśmy setki godzin szkoleń, warsztatów, wykładów, konkursy z nagrodami, konferencje i inne przedsięwzięcia edukacyjne.

Naszą misją jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu zachodniopomorskiego, poprzez ożywianie wśród mieszkańców ducha przedsiębiorczości, kształtowanie aktywnego stosunku do życia, inspirowanie do działania na rzecz lokalnych społeczności.

 


Maciej Patynowsk
i
Prezes Zarządu
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

 

 

Nasi partnerzy