O nas

Społeczeństwo obywatelskie i gospodarka na miarę XXI wieku potrzebuje ludzi, którzy swoje kompetencje i zapał będą potrafili przekuć w efektywne działania przynoszące korzyści nam wszystkim. 

Klucz do sukcesu dostrzegamy w kształtowaniu wśród Polaków przekonania, że przedsiębiorczość, rozumiana jako umiejętność reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu i wykorzystywania ich do realizacji określonych celów, to postawa życiowa, która jest niezbędna, aby nowoczesne państwo mogło rozwijać się prawidłowo. 

Naszym celem jest rozwój i promocja przedsiębiorczości oraz aktywizacja społeczności lokalnych. Od 2009 r. swoimi działaniami objęliśmy już kilka tysięcy osób. Zrealizowaliśmy setki godzin szkoleń, zajęć, wykładów, liczne konkursy i przedsięwzięcia edukacyjne służące ożywianiu ducha przedsiębiorczości, rozwijaniu umiejętność krytycznego myślenia oraz kształtowania aktywnego stosunku do życia.

Aktywnie wspieramy także procesy rekrutacyjne na regionalnym rynku pracy organizując największe Targi Pracy w województwie zachodniopomorskim.

Chcemy kreować społeczeństwo XXI wieku. Społeczeństwo przedsiębiorcze.

 


Maciej Patynowsk
i
Prezes Zarządu
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

 

 

Nasi partnerzy