Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to!
Środa, 07 Sierpień 2013 09:28
W okresie czerwiec-grudzień 2013 nasza fundacja realizowała projekt „Przedsiębiorczość społeczna – Lubię to!”. Jego celem było podniesienie wiedzy i świadomości uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego na temat funkcjonowania oraz roli przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej.
 
Podmioty gospodarki społecznej są jedną z sił napędowych wzrostu gospodarczego i innowacji społecznych, dysponującą potencjałem, by tworzyć trwałe zatrudnienie oraz wspierać włączanie się słabszych grup społecznych w rynek pracy. Ich rolę i znaczenie podkreśla się we wszystkich kluczowych dokumentach strategicznych definiujących politykę społeczno-gospodarczą na szczeblu europejskim, krajowym, jak i regionalnym.
 
W kontekście niedocenionego i mocno niezagospodarowanego potencjału tegoż sektora bardzo ważne jest promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, zapewnienie szerszej wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych, czy zwalczanie istniejących stereotypów („spółdzielnie to relikt przeszłości”). Jest to szczególnie istotne w polskich realiach. Polska jeszcze wiele lat będzie krajem na dorobku, borykającym się w wieloma palącymi problemami społecznymi...
 
Więcej projekcie znajdziesz tutaj: strona projektu.
 
 
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2013
Czwartek, 11 Kwiecień 2013 00:00
55 wystawców (firm i instytucji), kilkaset ofert pracy, staży, praktyk oraz niemal 5 tysięcy odwiedzających, to wizytówka VIII edycji największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim, które odbyły się w czwartek 11 kwietnia 2013 roku w hali MOSRiR mieszczącej się przy ulicy Narutowicza 17 w Szczecinie. Targi kolejny raz były doskonałą okazją aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła, nawiązać pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą.
 
VIII edycja Targów odbyła się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także Mecenatem Miasta Szczecin. W organizacji wydarzenia wspierało nas Akademickie Biuro Karier US.
 
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin 
 
Nowe trendy językowe w biznesie, czyli Pani Prezes czy Pani Prezeska?
Piątek, 16 Marzec 2012 13:15

W sobotę 24 marca 2012 r. o godz. 12.00 odbędzie się panel dyskusyjny „Nowe trendy językowe w biznesie, czyli Pani Prezes czy Pani Prezeska?” organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie.  Debata odbędzie się przy al. Wojska Polskiego 128 w sali 104.

Wywołany temat przez p. Minister Muchę spotkał się z dużym zainteresowanie mediów. W tym momencie powstaje pytanie – czy przez Panią Minister czy raczej Panią Ministrę lub Panią Ministerkę? Bez względu na dywagacje polityczne czy też względy społeczne poruszony temat ma niewątpliwy wpływ na kulturę samego języka, w tym w dużej mierze języka biznesu. Dlatego też celem debaty jest osadzenie obecnie medialnego  wątku odnośnie nazewnictwa stanowisk w realiach trendów językowych w biznesie. 

Więcej…
 
Współpraca z Bankową
Wtorek, 29 Listopad 2011 15:23

Miło nam poinformować, że w dniu 21 listopada br. Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego podpisała list intencyjny o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Szczecinie.

Przesłanką do zawarcia bilateralnego porozumienia była potrzeba wspierania rozwoju społeczeństwa przedsiębiorczego, w tym tworzenia warunków sprzyjających przedsiębiorczości, podejmowania, aktywizowania i realizowania inicjatyw społecznych ukierunkowanych na rozwijanie postaw przedsiębiorczych.

Podpisany list intencyjny stanowi nowe otwarcie z zakresie realizacji wspólnych przedsiębiorczych inicjatyw, rozwoju narzędzi aktywizujących postawy przedsiębiorcze w społeczeństwie, czy działań edukacyjno-szkoleniowych w obszarze przedsiębiorczości.
 
Ekonomiczne Gry Uliczne 2011
Środa, 12 Październik 2011 20:28

W sobotę 15 paźdzernika 2011 r. Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego i Narodowy Bank Polski w Szczecinie zaprosiły uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ekonomicznych Grach Ulicznych 2011.

EGU jest ogólnopolskim projektem, który ma na celu poszerzanie horyzontów młodych ludzi z zakresu ekonomii, bankowości i finansów. W trakcie gry, uczestnicy "zaliczają" kolejne punkty kontrolne, weryfikują swoją wiedzę, a także poznają najciekawsze miejsca Szczecia...

Każdy uczestnik otrzymuje gratisowy zestaw startowy: torbę, koszulkę, długopis i notes, płaszcz przeciwdeszczowy oraz prowiant na drogę.

Więcej o projekcie [tutaj]

 

 
Dodatkowe fundusze na edukację, młodzież i kreatywność
Środa, 17 Sierpień 2011 18:37

W ramach strategii na rzecz zwiększenia zatrudnienia Komisja Europejska planuje prawie dwukrotnie zwiększyć liczbę młodych ludzi, nauczycieli i pracowników naukowych, którzy otrzymują unijne dotacje do studiów i szkoleń za granicą, z obecnych 400 tys. do prawie 800 tys. osób w przyszłości. Jak powiedziała podczas konferencji prasowej europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou, jest to jedno z kluczowych założeń leżących u podstaw znacznego wzrostu inwestycji UE w edukację, młodzież i kreatywność zaproponowanych przez Komisję w jej planie budżetowym na lata 2014-2020.

Więcej…
 
Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej 2010
Wtorek, 22 Czerwiec 2010 12:14

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego w okresie lipiec-grudzień 2010 realizowała projekt "Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej" dofinansowany z PO FIO 2010 - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten był  próbą szerokiego dotarcia z ideą i narzędziami ekonomii społecznej do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, szczególnie tych młodych.

Głównym celem projektu „Wiatr w żagle…” było promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, jak również promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy (spółdzielczość socjalna). Wybór grupy docelowych wynika z przekonania, że to u młodych ludzi najłatwiej i najefektywniej można kształtować pożądane postawy i wskazywać nowe rozwiązania.


Za nami szereg lekcji przedsiębiorczości społecznej, trzydniowy cykl konferencyjny oraz konkurs dla szkół z wyjątkowo atrakcyjnymi nagrodami. Działania merytoryczne uzupełniała także bogata kampania promocyjna. Na mieście pojawiły się liczne billboardy, citylighty a uczestnicy organizowanych spotkań otrzymywali okolicznościowe gadżety. Projekt miał wymiar zarówno promocyjny, jak i merytoryczny (konferencyjne, szkolenia, lekcje przedsiębiorczości społecznej, konkurs).

Jak zauważył prof. Tadeusz Kotarbiński jeden z czołowych polskich filozofów, logików i etyków: "chodzi o to, by przedsiębiorczość nie kierowała się głownie troską o własny profil ekonomiczny przedsiębiorcy, zależny od sprytnego zużytkowania własnych jego narzędzi pracy i cudzej pracy najemnej, lecz służyła i wedle intencji, i efekcie faktycznym dobru publicznemu, kierując się ku celom społecznie cennym."

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.PrzedsiebiorczoscSpoleczna.pfsp.pl 

 

 

 
Przedsiębiorcza triada Szczecin-Kraków-Gdańsk
Sobota, 06 Listopad 2010 16:39
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego jest partnerem wspierającym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwach pomorskim i małopolskim.

Współpraca z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. oraz Urzędem Marszałkowskim w Krakowie jest możliwa dzięki zawarciu umów partnerskich.

Na ich mocy Fundacja udostępnia Partnerom know-how oraz dobre praktyki w zakresie inicjowania, organizacji i koordynacji ruchu społecznego jakim jest ŚTP, wypracowanych w ramach zachodniopomorskiej edycji. Zabezpiecza także elementy promocji oraz IT na potrzeby realizowanych projektów (serwer hostingowy, domeny, help-desk, logotypy).

Zapraszamy na strony internetowe www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl oraz www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl. Przypominamy jednocześnie, że zachodniopomorskie działania w ramach ŚTP można śledzić na stronie www.przedsiebiorczosc.pfsp.pl
 
Usługi transgraniczne w Polsce i w Niemczech
Środa, 29 Wrzesień 2010 18:27

Sieć EU-Net Oderpartnership (EUNOP) i jej partnerzy mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w polsko-niemieckiej konferencji: „Usługi transgraniczne w Polsce i w Niemczech: praktyczny wymiar europejskiej dyrektywy usługowej i korzyści dla przedsiębiorców”, która odbędzie się 21 października 2010, godz. 14.00 - 19.30 w Centrum Kształcenia i Technologii Izby Rzemieślniczej w Berlinie, Mehringdamm 14 (Kreuzberg)

Wprowadzona w życie 01.01.2010 r. europejska dyrektywa usługowa ma służyć zniesieniu istniejących barier na wewnątrzeuropejskim rynku usług. Centralnym elementem są tu Pojedyncze Punkty Kontaktowe, które zostały wprowadzone we wszystkich krajach UE. W Punktach tych usługodawcy mogą uzyskać wszystkie informacje istotne dla transgranicznego wykonywania usług oraz załatwić wszelkie konieczne formalności. Organizowana konferencja daje możliwość przeglądu stanu wprowadzania w życie dyrektywy w Europie, a szczególnie w Niemczech (region Berlina i Brandenburgii) oraz w Polsce. Konferencja ma skupiać się na aspektach praktycznych, istotnych dla przedsiębiorców.

Informacje organizacyjne:

  • Udział w imprezie jest bezpłatny.
  • Zapewniono tłumaczenie symultaniczne (nie trzeba znać jęz. niemieckiego).
  • Transport ze Szczecina w trakcie organizacji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu do 14 października 2010. Można je także przesyłać skanem lub mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w programie lub na www.eunop.eu.

 
PFSP w sieci EUNOP
Środa, 30 Czerwiec 2010 11:35
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego dołączyła do sieci Eunop.

EUNOP jest siecią instytucji doradztwa unijnego, które nie są nastawione na zysk oraz działają w Berlinie, Brandenburgii oraz na terenie województw Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie i Wielkopolskie. Instytucje prezentują na stronie internetowej swoje obszary działalności, ofertę doradczą i osoby kontaktowe. 

Oprócz obszernych informacji na temat instytucji doradczych portal oferuje aktualne wskazówki i informacje na temat unijnych programów pomocowych jak również odpowiedzi na często zadawane pytania, pliki do pobrania i linki. 

Przedsięwzięciem sieci EUNOP jest stworzenie banku danych ze wszystkimi projektami realizowanymi w regionie i wspieranymi bezpośrednio przez Brukselę. 

EU-Net Oderpartnership, wiodący projekt Urzędu Senatu Berlina ds. Gospodarki, Technologii i Kobiet jest koordynowany przez Berlin Partner GmbH. 
 
W kierunku większej współpracy i spójności w dziedzinie edukacji przedsiębiorczości
Sobota, 12 Czerwiec 2010 14:24

Z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2009 i 2010 odbyły się w Londynie, Pradze, Rzymie, Sztokholmie i Zagrzebiu panele dyskusyjne poświęcone wymianie doświadczeń i wypracowaniu narzędzi służących poprawie rozwoju strategii nauczania przedsiębiorczości w całym europejskim systemie edukacji. Panele zgromadziły decydentów, pedagogów, ekspertów ze świata biznesu, specjalistów ds przedsiębiorczości i przedstwicieli liczych organizacji z 26 krajów.

Owocem prac warsztatowych jest raport podsumowujący "W kierunku większej współpracy i spójności w dziedzinie edukacji przedsiębiorczości". Dokument zawiera przegląd obecnego stanu, w tym dobrych praktyk, rekomendacje dotyczące budowy skutecznych strategii, ustalania priorytetów. Raport zawiera także zalecenia dotyczące działań na szczeblu UE w zakresie wspierania państw członkowskich.
[pobierz] (2,7 MB - wersja angielskojęzyczna)

Szczegółowe informacje o panelach dyskusyjnych [tutaj]

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 3

Nasi partnerzy