Dodatkowe fundusze na edukację, młodzież i kreatywność Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Środa, 17 Sierpień 2011 18:37

W ramach strategii na rzecz zwiększenia zatrudnienia Komisja Europejska planuje prawie dwukrotnie zwiększyć liczbę młodych ludzi, nauczycieli i pracowników naukowych, którzy otrzymują unijne dotacje do studiów i szkoleń za granicą, z obecnych 400 tys. do prawie 800 tys. osób w przyszłości. Jak powiedziała podczas konferencji prasowej europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou, jest to jedno z kluczowych założeń leżących u podstaw znacznego wzrostu inwestycji UE w edukację, młodzież i kreatywność zaproponowanych przez Komisję w jej planie budżetowym na lata 2014-2020.

Podniesienie standardów nauczania i szkoleń oraz pomoc ludziom w nabywaniu właściwych umiejętności ma zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia przyszłych potrzeb na rynku pracy oraz dla walki z ubóstwem. Zwiększenie inwestycji w przemysł kreatywny również wpłynie na możliwości zatrudnienia w sektorze, który wytwarza 4,5% europejskiego PKB i zapewnia 3,8% miejsc pracy. 

źródło: Komisja Europejska

 

 

Zmieniony: Piątek, 19 Sierpień 2011 11:54