Pora Seniora w powiecie myśliborskim
Poniedziałek, 20 Listopad 2017 17:58
Od maja do grudnia 2017 realizujemy projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” mający na celu zainicjowanie aktywnego uczestnictwa osób w wieku 60 lat (i więcej) w różnych formach edukacji. 

Projekt jest realizowany w Różańsku, Warnicach, Sarbinowie (gm. Dębno) oraz Rychnowie, Mostkowie i Moczkowie (gm. Barlinek). Niemal w każdym miesiącu odbywają się ciekawe szkolenia, spotkania, wykłady, zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin (w sumie blisko 400 godzin zajęć!).

Organizowane są także wyjazdy do kina, teatru, filharmonii (w Gorzowie/Szczecinie). Uczestnicy mieli także sposobność wzięcia udziału w międzywiejskim Bal Seniora i turnieju wędkarskim w wędkarstwie spławikowym. Dodatkiem do projektu jest natomiast nagranie płyty muzycznej z udziałem seniorów. Uczestnictwo w projekcie jest oczywiście całkowicie darmowe.

O realizowanych działaniach przeczytasz na stronie internetowej www.poraseniora.eu

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020) oraz Powiatu Myśliborskiego.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Starosta Powiatu Myśliborskiego.
 
Rodzinka.Rozansko.pl
Poniedziałek, 20 Listopad 2017 17:49
Od marca do grudnia 2017, dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz gminy Dębno, realizowaliśmy w Różańsku (gm. Dębno) projekt społeczno-edukacyjny pt. „Rodzinka.Rozansko.pl”

Udział w przedsięwzięciu dał jego beneficjentom możliwość aktywnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny, a także łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt przyczynił się do zacieśniania więzi rodzinnych oraz pogłębiania świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka. 

Na projekt Rodzinka.Rozansko.pl złożyła się bogata oferta działań silnie osadzonych w lokalnych realiach, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, wynikiem spotkań i konsultacji z rodzinami oraz osobami działającymi na rzecz społeczności Różańska. Mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w rodzinnych spływach kajakowych rzeką Myślą, warsztatach deoupage, letnim kinie pod chmurą, grze terenowej "Wieś to plansza, wejdź do gry", międzypokoleniowym turnieju wędkarskim, warsztatach aktywizujących, czy Wielkim Pikniku Rodzinnym.

Projekt skupiał się na trzech zasadniczych filarach:
  • Wspieranie (pomoc w rozwiązywaniu doraźnych jak i nawarstwiających się problemów wychowawczych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne itp.),
  • Angażowanie (inspirowanie do działania, podejmowania inicjatyw oddolnych na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o wspólną przestrzeń itp.),
  • Integracja (zacieśnianie więzi rodzinnych, zmniejszanie dystansu międzypokoleniowego, działania na rzecz wspólnego spędzania czasu itp.).
Szczegółowy opis zrealizowanych działań znajdziesz na stronie www.rodzinka.rozansko.pl
 
Zaproszenie do współpracy
Poniedziałek, 20 Listopad 2017 17:43
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego realizująca od kilku lat na terenie powiatu myśliborskiego unikalne działania na rzecz mieszkańców w wieku 60+ zaprasza do współpracy przy nowo planowanych projektach.
 
Fundacja zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z sołtysami, społecznikami, działaczami stowarzyszeń, aktywistami lokalnymi z obszaru powiatu myśliborskiego, którzy chcieliby wdrożyć w swoich miejscowościach (przy wsparciu fundacji) programy edukacyjne na rzecz środowiska seniorów. Fundacja zaprasza także szkoleniowców, trenerów, artystów, edukatorów zainteresowanych przygotowaniem i prowadzeniem zajęć, spotkań, warsztatów z seniorami.
 
Wspólnie stwórzmy i zrealizujmy innowacyjny program aktywizacji seniorów! 
 
Dane kontaktowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 91 350 82 62, www.poraseniora.eu 
 
Więcej…
 
Centrum Pieniądza NBP
Wtorek, 25 Kwiecień 2017 11:33
Narodowy Bank Polski zaprasza do odwiedzenia Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie.  
 
Centrum jest nowoczesnym ośrodkiem popularyzującym wiedzę na temat ekonomii i historii pieniądza. 
 
Celem jego działalności jest przybliżenie zagadnień związanych z: rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej.
 
W Centrum dowiesz się m.in:
  • Ile waży największa europejska moneta? Dlaczego jest tak duża i ciężka?
  • Jak wyglądały pierwsze polskie banknoty? Kto i kiedy je emitował?
  • Jak są zabezpieczone współczesne banknoty? Jak odróżnić oryginał od falsyfikatu?
  • Ile jest warta ważąca 12,5 kg sztaba złota?
Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz odwiedzając naszą nowoczesną placówkę edukacyjną w centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.
Więcej…
 
Nasza pierwsza spółdzielnia
Czwartek, 03 Listopad 2016 14:34

„Nasza pierwsza spółdzielnia” to tytuł projektu edukacyjnego zrealizowanego przez naszą Fundację w okresie czerwiec-grudzień 2016 r. Zasadniczym celem projektu było stworzenie warunków do odrodzenia i rozwinięcia spółdzielczości uczniowskiej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego poprzez popularyzację tego typu działalności wśród uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia metodycznego i mentorskiego do tworzenia i prowadzenia przyszkolnych spółdzielni uczniowskich.

W ramach projektu z myślą o uczniach zorganizowaliśmy 30 spotkań informacyjnych poświęconych spółdzielczości uczniowskiej (wzięło w nich udział 580 os.), z myślą o nauczycielach (16 os.) zorganizowaliśmy natomiast szkolenie "Animator Spółdzielczości Uczniowskiej". Trzy wybrane szkoły (82 uczniów) objęliśmy wsparciem w procesie tworzenia spółdzielni uczniowskiej a 26 osób zabieraliśmy na wyjazd studyjny do Krakowa i okolic gdzie można było przyjrzeć się najprężniej działającym polskim spółdzielniom uczniowskim. W ramach projektu opracowaliśmy także przewodnik "Spółdzielnia uczniowska. Praktyczna nauka postaw kooperacji i przedsiębiorczości wśród uczniów", który następnie przekazaliśmy wszystkim szkołom w regionie zachodniopomorskim.

Nadbudowę projektu stanowiła także strona internetowa www.spoldzielniauczniowska.pl, na której znalazła się baza wiedzy na temat spółdzielczości uczniowskiej wraz z instruktarzem jak założyć i prowadzić przyszkolną spółdzielnię. Uczestnictwo w projekcie było dla uczniów/nauczycieli/szkół całkowicie darmowe. Z oferty projektowej skorzystało w sumie 678 osób, w tym 16 nauczycieli!

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 
Pora Seniora w gminie Dębno
Czwartek, 03 Listopad 2016 14:28

Od lipca do grudnia 2016 r. mieliśmy przyjemność realizować projekt edukacyjny "Pora Seniora w gminie Dębno". Projekt miał na celu zainicjowanie aktywnego uczestnictwa osób starszych (w wieku 60 lat i więcej), w różnych formach edukacji.

Projekt realizowany był w Różańsku, Cychrach, Krześnicy i Warnicy, w zachodniopomorskiej gminie Dębno. Niemal w każdym miesiącu odbywały się ciekawe szkolenia, spotkania, wykłady, zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin (w sumie ponad 300 godzin zajęć!). Zorganizowane zostały także wyjazdy do kina, teatru, na koncert (w Gorzowie/Szczecinie) oraz trzydniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Odbyły się również: międzywiejski Bal Seniora i turniej wędkarski w wędkarstwie spławikowym. Dodatkiem do projektu było natomiast nagranie trzech filmów dokumentalnych z udziałem seniorów. 

Projekt „Pora Seniora w gminie Dębno” współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Gminy Dębno.

 
Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku
Wtorek, 19 Maj 2015 13:07
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. realizowała projekt społeczno-edukacyjny pt. „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku”, którego celem była szeroko pojęta aktywizacja społeczna mieszkańców zachodniopomorskiej wsi Różańsko.

Z jednej strony, w ramach projektu przeprowadziliśmy akcje społeczne pozwalające na pielęgnowanie tożsamości lokalnej, tworzenie więzi współpracy, z drugiej zaś strony zorganizowaliśmy cykl spotkań i szkoleń, które pozwoliły mieszkańcom „wziąć sprawy w swoje ręce” (jak założyć wiejską organizację pozarządową, jak pozyskiwać fundusze na inicjatywy oddolne).

Kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia były także różne formy pomocy mieszkańcom zagrożonym różnymi formami wykluczenia w rozwiązywaniu ich doraźnych problemów (np. bezpłatne poradnictwo prawne, czy pomoc w formie bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży mającej nawarstwiające się braki edukacyjne). 

Uzupełnieniem projektu była oferta działań kulturalno-sportowych i edukacyjnych służących integracji mieszkańców, budowaniu więzi, a także zwyczajnemu stworzeniu atrakcyjnej oferty czasu wolnego (m.in. wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, wycieczka rodzinna do Przelewic, szkolenia z obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztaty z psychologami i doradcami zawodowymi, treningi piłkarskie dla młodzieży). W ramach projektu odbył się także Wielki Piknik Rodzinny oraz turniej wędkarski.
 
Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku" współfinansowany był ze środków rządowego „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020” oraz Gminy Dębno.
 
Jubileuszowe X Targi Pracy
Wtorek, 19 Maj 2015 12:48
75 wystawców, kilkaset ofert pracy, ciekawe wykłady to najważniejsza wizytówka jubileuszowej, X edycji Targów Pracy, które zorganizowaliśmy 23 kwietnia 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie.
 
Podczas Targów obecne były firmy m.in. z branży finansowej (Metro Services PL, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski), handlowej (Netto, RTV EURO AGD, Leroy Merlin), produkcyjnej (DGS, Cargotec), informatycznej (Tieto, brightONE), czy motoryzacyjnej (Bridgestone). Swoją reprezentację miały także agencje pośrednictwa pracy, również z zagranicy. 

Wystawcy tegorocznej edycji Targów Pracy mieli do zaproponowania łącznie kilkaset ofert pracy, staży i praktyk zarówno dla poszukujących pierwszego doświadczenia zawodowego, jak i wykwalifikowanych specjalistów.
 
Ciekawym akcentem targowej oferty była propozycja dla osób zainteresowanych autorozwojem i podniesieniem swoich kwalifikacji. Miały one miały możliwość zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń oferowanych przez różne instytucje  lub wziąć udział w interesujących wykładach np.: „Usługi urzędów pracy i zasady pozyskiwania dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej", „Ambitni, Innowacyjni, Przedsiębiorczy - Aktywne Budowanie Kariery”, „Poszukiwanie pracy w branży IT... nie tylko dla osób z wykształceniem technicznym”, „Dorosłość, samodzielność, praca, czyli jak pomagać w wejściu na rynek pracy?”.

Więcej szczegółów na www.targipracy.szczecin.pl 
 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. 
 
"Pora Seniora" - podsumowanie
Poniedziałek, 15 Grudzień 2014 14:41

Projekt "Pora Seniora" dobiegł końca. Od lipca do grudnia 2014 r. zrealizowaliśmy w zachodniopomorskiej wsi Różańsko 181 godzin różnorodnych zajęć edukacyjnych z myślą o seniorach (wykłady, szkolenia, warsztaty). Odbyły się także: trzy wyjazdy do instytucji kultury (kino, filharmonia, teatr), wycieczka edukacyjna do uroczego ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, Bal Seniora, kurs nordic-walking, konkurs kulinarny oraz turniej wędkarski.

Do aktywnego udziału w projekcie udało nam się zachęcić 52 seniorki i seniorów z Różańska.

Seniorzy mieli okazję poznać zasady zdrowego żywienia dostosowanego do wieku i istniejących schorzeń, zgłębić tajniki filcowania, bibułkarstwa, czy decoupage. Dowiedzieli się jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, oswoili się z obsługą komputera i Internetem, poznali zasady bezpiecznego zarządzania finansami osobistymi. Był czas "nauki", był i czas zabawy i rekreacji. Seniorzy wzięli udział w zajęciach rekreacyjno-ruchowych nordic-walking, turnieju wędkarskim i w końcu pierwszym, tak wyjątkowym Balu Seniora!

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszego projektu.

 
Projekt „Pora Seniora” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
 

Więcej…
 
Dobre rady Pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach
Wtorek, 04 Listopad 2014 16:41
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego zrealizowała w zachodniopomorskiej wsi Różańsko projekt edukacyjny "Dobre rady Pani Róży, czyli w Różańsku o bezpiecznych finansach".
 
Głównym celem projektu, który odbył się w okresie październik 2014 - luty 2015 r., było podniesienie wiedzy osób w wieku 50+ oraz opiekunów takich osób, na temat produktów bankowych, instytucji finansowych, oferujących pożyczki i kredyty, podniesienie umiejętności identyfikacji ofert finansowych i handlowych z zachowaniem ograniczonego zaufania (poprzez zaznajomienie z technikami agresywnej sprzedaży i manipulacji). 
 
Projektem objęliśmy 59 osób. Kluczowym działaniem był cykl czterech 8-godzinnych szkoleń pod hasłem "Bezpieczne finanse". W ramach projektu nastąpiło także opracowanie unikatowego poradnika "Dobre rady Pani Róży..." graficznie "osadzonego" w przestrzeni wiejskiej Różańska.

Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 
Targi Pracy Pomorza Zachodniego 2014
Środa, 09 Kwiecień 2014 00:00
Za nami IX edycja największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim. Impreza odbyła się 9 kwietnia w hali przy ul. Sowińskiego 1 w Szczecinie i zgromadziła rekordową liczbę wystawców. W tym roku do dyspozycji odwiedzających były aż 64 firmy i instytucje z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. 
 
Podczas Targów można było spotkać nie tylko z firmy reprezentujące różne specjalności ale także służby mundurowe (np. policja) zachęcające do wstąpienia w ich szeregi.
W tegorocznej edycji Targów pojawiły się firmy m.in. z branży finansowej (ING Bank Śląski, Aviva Sp. z o.o.), handlowej (NETTO, Jeronimo Martins), produkcyjnej (DGS, Cargotec), medycznej (Promedica 24), czy motoryzacyjnej (Volkswagen Poznań Sp z o.o.). Swoją reprezentację miały także agencje pośrednictwa pracy (Randstad, LSJ Group, Unikadr), również z Niemiec.
 
Osoby zainteresowane autorozwojem i podniesieniem swoich kwalifikacji miały sposobność zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń oferowanych przez różne instytucje,  lub wziąć udział w ciekawych prelekcjach (np. "Poznaj swoje prawa w pracy", "Franszyza jako pomysł na swój biznes", "Profesjonalne CV przepustką do kariery", "Jak zadbać o swój wizerunek w sieci?", "Praca zagranicą - jak szukać pracodawców i jak aplikować?").
 
Więcej szczegółów na www.targipracy.szczecin.pl 
 
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Szczecin. 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3

Nasi partnerzy